Handläggningstider

Hur lång tid tar mitt mål?

Alla mål är olika. Därför tar varje mål olika lång tid att avgöra. Tiden för just ditt mål beror på flera faktorer, däribland hur omfattande målet är och hur många andra mål som handläggs under samma tid. Det finns ungefärliga tider, alltså hur lång tid vissa typer av mål brukar ta. Ditt mål kan ta antingen kortare eller längre tid.

Hur lång tid ett mål tar beror bland annat på om det krävs ett så kallat prövningstillstånd. Om kammarrätten beslutar att inte meddela prövningstillstånd avslutas målet och förvaltningsrättens avgörande står fast. Om prövningstillstånd meddelas kommer domstolen att pröva målet och därefter avgöra det slutligt.

Det tar en viss tid fram till dess att kammarrätten beslutar om det ska meddelas prövningstillstånd eller inte. Sedan tar det oftast ytterligare tid innan ett mål avgörs slutligt. Därför anges här först hur lång tid det brukar ta fram till att det beslutas om prövningstillstånd ska meddelas eller inte. Sen anges också hur lång tid det sammanlagt brukar ta innan ett mål avgörs slutligt.

I vissa typer av mål finns inte något krav på prövningstillstånd. Det gäller bland annat olika tvångsmål och vissa skattemål.

Följande ungefärliga tider gäller i Kammarrätten i Göteborg.

Socialförsäkringsmål: sjukpenning, sjukersättning, assistansersättning
Cirka 6 månader fram till beslut om prövningstillstånd
Om prövningstillstånd meddelas, cirka 10 månader till slutligt avgörande

LSS (stöd och service till vissa funktionshindrade)
Cirka 4 månader fram till beslut om prövningstillstånd
Om prövningstillstånd meddelas, cirka 7 månader till slutligt avgörande

Mål om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)
Cirka 4 månader fram till beslut om prövningstillstånd
Om prövningstillstånd meddelas, cirka 6 månader till slutligt avgörande

Skattemål: anstånd med att betala skatter och avgifter
Cirka 0,5 månader fram till beslut om prövningstillstånd
Om prövningstillstånd meddelas, cirka 1 månad till slutligt avgörande

Skattemål: företrädaransvar
Cirka 6 månader till slutligt avgörande

Skattemål: inkomsttaxering, mervärdesskatt och sociala avgifter m.m.
Cirka 9 månader till slutligt avgörande

Kriminalvårdsmål
Cirka 1 månad fram till beslut om prövningstillstånd
Om prövningstillstånd meddelas, cirka 1,5 månader till slutligt avgörande

Körkortsmål
Cirka 2 månader fram till beslut om prövningstillstånd
Om prövningstillstånd meddelas, cirka 5 månader till slutligt avgörande

Mål om laglighetsprövning enligt kommunallagen
Cirka 2 månader fram till beslut om prövningstillstånd
Om prövningstillstånd meddelas, cirka 9 månader till slutligt avgörande

Mål om offentlig upphandling
Cirka 1,5 månader fram till beslut om prövningstillstånd
Om prövningstillstånd meddelas, cirka 6 månader till slutligt avgörande

LVU-mål
Cirka 2,5 månader till slutligt avgörande

LVM-mål
Cirka 2 månader till slutligt avgörande

Mål om psykiatrisk tvångsvård (LPT/LRV)
Cirka 1 månad till slutligt avgörande

Uppdaterad
2022-11-23