Säkerhet

Säkerhetskontroll kan förekomma och det finns alltid ordningsvakt på plats i kammarrättens lokaler.
Publicerad
2019-03-04
Uppdaterad
2019-03-18