Säkerhet

På kammarrätten, på Stora Nygatan 21 i Göteborg, finns en säkerhetskontroll som du måste gå igenom. Den påminner mycket om säkerhetskontrollen på en flygplats.

I säkerhetskontrollen går du igenom en larmbåge som detekterar ifall du har några föremål på dig som kan utgöra en säkerhetsrisk. Har du ytterkläder och en väska med dig så söker vi genom dem. Kontrollen görs för att öka säkerheten för dig och för personalen på domstolen.

Besökare till kammarrätten uppmanas att komma i god tid eftersom det finns risk för köbildning vid kontrollen.

Uppdaterad
2022-02-17