Information med anledning av covid-19

Alla har ett eget ansvar att förebygga och undvika spridning av smitta. Det gäller såväl i tjänsten som i privatlivet. Vi uppmanar därför samtliga besökare till kammarrätten att vara observanta på symptom på covid-19 samt att stanna hemma om de känner tecken på sjukdom.

Symptom på covid-19

Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och en rad olika symtom kan förekomma. Man kan inte avgöra om det är covid-19 bara genom att utgå från symtomen. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta.

Källa: Folkhälsomyndigheten 2022-02-11

Stanna alltså hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra, även vid lindriga symtom.

Om du ska delta i en förhandling och känner sjukdomssymptom

Ta kontakt med oss så fort som möjligt och meddela att du inte kan komma.

För mer information om covid-19, besök Folkhälsomyndighetens hemsida.

Uppdaterad
2022-02-23