Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter.

Telefon, växel
036-156800
Besöksadress
Slottsgatan 5, 553 22 Jönköping
Postadress
Box 2203, 550 02 Jönköping
Leveransadress
Slottsgatan 5, 553 22 Jönköping
Mer kontaktinformation