Kammarrätten i Jönköping

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter.

Telefon, växel
036-156800
Besöksadress
Slottsgatan 5, 553 22 Jönköping
Postadress
Box 2203, 550 02 Jönköping
Leveransadress
Slottsgatan 5, 553 22 Jönköping
Mer kontaktinformation

Vanligt folk med ett ovanligt viktigt uppdrag

Att vara nämndeman är ett spännande och meningsfullt uppdrag. Tillsammans med juristdomare avgör de mål och ärenden i domstolarna. Under 2023 väljs nämndemän för perioden 2024 - 2027. Läs om uppdraget och hur du anmäler intresse.

Nämndemän i förhandlingssal.
En handläggare på myndighet använder en e-tjänst som visas på en datorskärm.

Ny e-tjänst för myndigheter

Arbetar du på en myndighet? Då kan du använda vår nya e-tjänst för att skicka handlingar till kammarrätten. E-tjänsten gör det möjligt att lämna över stora filer säkert och effektivt.