Säkerhet

De allmänna utrymmena är kameraövervakade.

Säkerhetskontroll i domstol får genomföras om en sådan kontroll behövs. Kammarrätten har egna ordningsvakter.

Säkerhetskontroll
Uppdaterad
2019-03-18