Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter. Kammarrätten i Sundsvall är den nordligaste av Sveriges fyra kammarrätter.

Telefon, växel
060-18 66 00
Besöksadress
Södra Tjärngatan 2, 852 37 Sundsvall
Postadress
Box 714, 851 21 Sundsvall
Leveransadress
Södra Tjärngatan 2, 852 37 Sundsvall
Mer kontaktinformation

Kammarrättens domkrets

Kammarrätten i Sundsvall har en domkrets, dvs. ett geografiskt verksamhetsområde, som omfattar hela Norrland och dessutom Dalarnas län. De förvaltningsrätter som ingår i kammarrättens domkrets är förvaltningsrätterna i Falun, Härnösand, Umeå och Luleå.

Karta Kammarrätten i Sundsvall