Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt. Målen rör främst tvister mellan enskilda och myndigheter. Kammarrätten i Sundsvall är den nordligaste av Sveriges fyra kammarrätter.

Telefon, växel
060-18 66 00
Besöksadress
Södra Tjärngatan 2
852 37 Sundsvall
Postadress
Box 714
851 21 Sundsvall
Leveransadress
Södra Tjärngatan 2
852 37 Sundsvall
Öppettider och kontakt

Ny e-tjänst för myndigheter

Arbetar du på en myndighet? Då kan du använda vår nya e-tjänst för att skicka handlingar till kammarrätten. E-tjänsten gör det möjligt att lämna över stora filer säkert och effektivt.

En handläggare på myndighet använder en e-tjänst som visas på en datorskärm.
Karta Kammarrätten i Sundsvall

Kammarrättens domkrets

Kammarrätten i Sundsvall har en domkrets, dvs. ett geografiskt verksamhetsområde, som omfattar hela Norrland och dessutom Dalarnas län. De förvaltningsrätter som ingår i kammarrättens domkrets är förvaltningsrätterna i Falun, Härnösand, Umeå och Luleå.