Studiebesök

Grupper, t.ex. skolklasser, som är intresserade av en allmän information om kammarrättens verksamhet kan kontakta Elisabeth Nordin tel. 060-18 66 02 för överenskommelse om en sådan presentation.

Hovrätten Nedre Norrland och Kammarrätten Sundsvall interiort
Uppdaterad
2019-03-18