Våra lokaler

Kammarrätten har sina lokaler på Södra Tjärngatan 2 intill Bünsowska Tjärnen.

Hovrätten och Kammarrätten i Sundsvall

När Kammarrätten i Sundsvall fick gemensamma lokaler med hovrätten år 2008 utökades lokalerna med nya våningar på grannbyggnaden, som inrymmer bl.a. Sundsvalls tingsrätt och Åklagarkammaren i Sundsvall.

Kammarrätten har idag funktionella och anpassade lokaler för allmänheten och de anställda. Våra förhandlingssalar är utrustade med modern teknik.

De allmänna utrymmena är kameraövervakade.

Uppdaterad
2019-03-18