Historia

Kammarrätten var från början en del av Kammarkollegiet som hanterade rikets räkenskaper. År 1695 beslutade kung Karl XI att bryta ut Kammarrätten från Kammarkollegiet.

Vid 1970-talets förvaltningsrättsreform byggdes kammarrättsorganisationen ut. Det innebar bland annat att två avdelningar från den ursprungliga kammarrätten flyttades från Stockholm till Sundsvall och att Kammarrätten i Göteborg infördes. Den ursprungliga kammarrätten fick namnet Kammarrätten i Stockholm. Avdelningarna i Sundsvall ombildades 1974 till Kammarrätten i Sundsvall.

Uppdaterad
2022-06-02