Verksamhet

Varje år handläggs överklaganden från förvaltningsrätterna vid kammarrätterna. Målen gäller främst tvister mellan enskilda personer och myndigheter, som till exempel Försäkringskassan.

Sverige har fyra kammarrätter som ligger i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Sundsvall. Kammarrätten i Sundsvall har ungefär 50 medarbetare och av dessa är 12 ordinarie domare. Övriga som arbetar vid domstolarna är bland annat kammarrättsassessorer, kammarrättsfiskaler, föredragande jurister, domstolshandläggare och administrativ personal. Tillsammans bereder de mål, fattar beslut och dömer i runt 3 000 mål per år. I anslutning till kammarrätterna tjänstgör också cirka 90 nämndemän som deltar i det dömande arbetet.

Uppdaterad
2022-06-02