När du fått kallelse till domstol

Om du blir kallad till en domstol måste du komma dit, utom då du har mycket speciella skäl. Det gäller som regel också när du blir kallad till en nämnd.

Så här går kallelse och delgivning till

Delgivning är en formell underrättelse eller ett officiellt meddelande som du får och ska visa att du har tagit emot. Här berättar vi hur du blir kallad till domstolen och på vilket sätt du ska svara på kallelsen.

 1. Du får en kallelse

  Kallelsen kan lämnas till dig eller skickas som vanlig post eller e-post. I kallelsen står adressen till domstolen och vilken dag och tid du ska vara där. 

 2. Svara på kallelsen

  Svara på kallelsen genom att antingen

  • fylla i och skicka tillbaka svarsbrevet som följer med kallelsen,
  • svara via e-tjänsten som nämns i kallelsen
  • svara via e-post till den e-postadress som finns i kallelsen eller
  • ringa till domstolen på det nummer som står i kallelsen.

  När du svarar får domstolen veta att du har tagit emot kallelsen. Du har blivit delgiven.

 3. Berätta för domstolen

  • om du behöver tolk eller annat stöd
  • har en funktionsnedsättning
  • eller om det är något annat viktigt som domstolen behöver känna till inför att du ska dit.

Du måste komma till domstolen

Om du är kallad till domstol måste du komma dit, om du inte har giltiga skäl. Skulle du utebli utan giltiga skäl kan du få betala böter eller bli hämtad till domstolen med hjälp av polis.

Giltiga skäl kan vara:

 • Buss, tåg eller flyg som inte går som planerat.
 • Plötslig sjukdom. Läkarintyg krävs alltid.

Arbete och semester är inte giltiga skäl.

Kan du inte vara med på rättegången måste du kontakta domstolen så snart som möjligt.

Meddela alltid domstolen om du får förhinder

Om du blir förhindrad att komma, meddela alltid domstolen. Kommer du inte i utsatt tid kan rättegången behöva skjutas upp. Du och andra berörda blir då kallade till ett nytt tillfälle.

Förutom att betala böter eller bli hämtad av polisen, kan du få betala kostnader för andra som kommit till domstolen.

Uppdaterad
2019-09-05