Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Här beställer du

Mer information

  

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

För att tingsrätten ska kunna lämna ut en handling bör helst målnumret anges och vilken handling du vill ha ut, till exempel dom eller en stämningsansökan.


Vet du inte målnumret behöver du i stället ange så mycket information som möjligt om handlingen. Till exempel: domsdatum, namn på parter eller personnummer.

Använd beställningsformuläret nedan.

Du kan också beställa en allmän handling från Linköpings tingsrätt via e-post, med brev eller genom att besöka domstolen.

Adress för att beställa handlingar

Besöksadress: Brigadgatan 3, 587 58 Linköping
Postadress: Box 365, 581 03 Linköping

E-post

Många handlingar finns lagrade elektroniskt och kan e-postas kostnadsfritt (till exempel domar utan underskrift) En avgift tas ut för beställningar som omfattar tio handlingar eller mer. Avgiften är 50 kronor för den tionde handlingen och 2 kronor för varje handling därutöver.
För material som måste skannas in (till exempel undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje sida därutöver kostar 2 kronor. Detta gäller normalt även om handlingarna har skannats in vid ett tidigare tillfälle. Endast om sättet att beräkna avgift leder till ett kraftigt överuttag bör avgiften justeras.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis, den tionde kostar 50 kronor och varje sida därutöver två kronor. Vid brevleverans tillkommer porto.

Handlingar på CD/DVD/USB-minne

Avgift tas ut som för e-post plus 10 kronor.

Ljudfiler på CD/DVD/USB-minne

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer

I särskilda fall

Vid omfattande beställningar, återkommande beställare och vid uppenbart missbruk av bestämmelsen om avgiftsfrihet vid småbeställningar tas avgift ut i särskild ordning.

Uppdaterad
2019-09-16

Hitta på sidan

Relaterat innehåll