Man döms för två fall av mord 2004

Mål: B 2426-20
Tingsrätten har den 1 oktober 2020 meddelat dom i det mål där åklagaren har åtalat en man för två fall av mord 2004.

Tingsrätten har dömt mannen för mord i två fall i enlighet med åtalet. Påföljden har bestämts till rättpsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Den dömde ska vara häktad till dess vården kan börja verkställas. Han ska också betala skadestånd till föräldrar och äldre syskon till den ena målsäganden och till staten. Skadeståndet ska inte jämkas.