Tidpunkt för dom i mål angående mord i två fall 2004

Mål: B 2426-20

Tingsrätten har den 21 september 2020 slutfört huvudförhandlingen i det mål där åklagaren har åtalat en man för två fall av mord 2004. Tingsrätten har efter förhandlingen beslutat att dom i målet kommer att meddelas genom att hållas tillgänglig på rättens kansli den 1 oktober 2020 kl. 11.00. I avvaktan på detta ska den åtalade stanna kvar i häkte.