Säkerhetskontroll

Linköpings tingsrätt genomför säkerhetskontroll vid domstolens entré. Syftet med kontrollen är att öka säkerheten och tryggheten i domstolsbyggnaden.

Vid kontrollen används en metalldetektorbåge och ett röntgeninspektionssystem. Väskor röntgas eller genomsöks manuellt. Momentet med säkerhetskontroll underlättas när den som kontrolleras inte har några föremål i sina fickor och när väskor inte innehåller stora mängder med föremål. Vänligen undvik därför att medföra större väskor eller liknande.

Kan bildas kö

Besökare och kallade till tingsrätten uppmanas att komma i god tid till domstolen eftersom det ibland kan bildas kö vid kontrollen. Detta är särskilt vanligt runt klockan 9.00 och klockan 13.00.

Förteckning över de som är undantagna att genomgå säkerhetskontroll

  • Polismän, tulltjänstemän och ordningsvakter som i tjänsten infinner sig i berörda lokaler
  • Åklagare
  • Nämndemän
  • Advokater
  • Kontrollen omfattar inte heller personer som är anhållna, häktade eller är intagna i kriminalvårdsanstalt och dem som ombesörjer transporten av dessa personer.

Ordningsvakterna är inte skyldiga att efterforska om en person tillhör en kategori som ska undantas säkerhetskontroll. Det åligger besökaren att visa att man tillhör en sådan kategori.

Övrig information

Beslut om säkerhetskontroll har fattats efter samråd med polismyndigheten. Kontrollerna genomförs av särskilt utbildade ordningsvakter.

Om du har frågor om säkerhetskontrollen är du välkommen att ställa frågor till personalen i säkerhetskontrollen vid ditt besök i tingsrätten eller mejla din fråga till: 

Uppdaterad
2024-05-16