Studiebesök

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en domstol förhandling. Huvudregeln är att förhandlingar vid domstolen är offentliga. Här följer information om bokning av studiebesök och vad som gäller inför, under och efter ett studiebesök vid Linköpings tingsrätt.

Studiebesök

Tingsrätten håller förhandlingar måndag till fredag cirka klockan 9.00 till 16.00. Vissa förhandlingar tar bara några minuter - andra kan ta flera dagar eller veckor. Vissa dagar har vi många förhandlingar, andra dagar färre.

Förhandlingar är i regel offentliga, förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar. Den som är ordförande vid förhandlingen kan besluta att personer under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i nära relation är inte lämpliga för skolklasser.

Vår erfarenhet är att unga besökare bör ha fyllt 15 år för att kunna tillgodogöra sig studiebesöket. Vi tar dock emot klasser från och med årskurs nio.

Information till lärare/gruppledare inför studiebesök på tingsrätten

Observera att även om ni har meddelat oss att ni kommer på studiebesök, är ni inte garanterade platser på en förhandling eftersom även andra åhörare kan komma dit, såsom anhöriga och massmedia. Tänk också på att det förekommer att förhandlingar av olika anledningar ställs in med kort varsel. Vi kan alltså inte ge några garantier för att allt kommer att fungera som planerat även om ni aviserat ert besök i god tid.

Att tänka på vid studiebesöket

  • Det är inte tillåtet att sitta och prata med andra eller kommentera vad som sägs.
  • Mobiltelefonen ska vara avstängd.
  • Det är enligt lag förbjudet att fotografera eller filma i rättssalen under pågående förhandling.
  • Det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.
  • Det är inte tillåtet att äta eller dricka under förhandlingen. Det finns ingen matservering på tingsrätten, däremot finns det flera restauranger i området.
  • Många som deltar i en förhandling – till exempel vittnen och människor som blivit utsatta för ett brott – är ledsna, rädda och oroliga. Tänk därför på att visa hänsyn vid ert besök genom att hålla en dämpad ljudnivå. Se gärna till att gruppen kommer och går i anslutning till att en förhandling påbörjas eller avslutas, eller i samband med en paus.
Uppdaterad
2024-03-28