Vägbeskrivning och parkering

Domstolarna ligger på Garnisonen i Linköping, nära Universitetssjukhuset. Om du kommer med bil och följer skyltarna mot sjukhuset kommer du fram till Garnisonsvägen. Följ sedan skyltar mot Polis och domstolar.

Med buss

Du tar dig enkelt med buss från Linköpings resecentrum till domstolen. Välj busslinje 2 eller 4 med riktning mot Lambohov. Bussarna går var 10:e minut.

E4 Norr

Kör av E4:an vid avfart 113 Linköping Ö (Västervik, Åtvidaberg). Kör rakt fram i rondellen. Följ Norrköpingsvägen. I nästa rondell, sväng vänster ut på Hagalundsvägen (väg 35). De två nästkommande rodellerna, kör rakt fram ut på Östra länken (väg 35). När du kommer till rondellen vid Braskens bro, sväng höger och kör över Braskens bro. Kör rakt fram vid trafikljuset efter bron. Följ Söderleden, rakt fram vid trafikljuset korsningen Vistvägen/Söderleden. Kör förbi Berga centrum på vänster sida. När du kommer till en rondell, välj andra avfarten. Sväng höger vid nästa trafikljus. Följ Haningeleden som går förbi Garnisonen. När du kommer till nästa rondell, välj första avfarten ut på Djurgårdsgatan. Vid trafikljuset, sväng höger in på Garnisonsvägen. Följ skyltar mot Polis och domstolar.

E4 Söder

Kör av E4:an vid avfart 111 Linköping V (Vimmerby, Motala). Följ Malmslättsvägen in mot Linköping. Kör rakt fram i Vallarondellen. Fortsätt rakt fram på Malmslättsvägen 1,5 km. När du passerat kyrkogården, sväng höger in på Kaserngatan. Följ Kaserngatan 700 m. Sväng höger ut på Djurgårdsgatan. Följ Djurgårdsgatan cirka 500 m tills du kommer till trafikljus. Sväng vänster in på Garnisonsvägen. Följ skyltar mot Polis och domstolar.

Från Motala

Följ Malmslättsvägen in mot Linköping. Kör rakt fram i Vallarondellen. Fortsätt rakt fram på Malmslättsvägen 1,5 km. När du passerat kyrkogården, sväng höger in på Kaserngatan. Följ Kaserngatan 700 m. Sväng höger ut på Djurgårdsgatan. Följ Djurgårdsgatan cirka 500 m tills du kommer till trafikljus. Sväng vänster in på Garnisonsvägen. Följ skyltar mot Polis och domstolar.

Från Kisa

Sväng höger i rondellen vid infarten, följ Lambohovsleden förbi Mjärdevi och Lambohov. Kör rakt fram i Slestadsrondellen. Fortsätt på Lambohovsleden cirka 1 km. När du kommer till nästa rondell, välj andra avfarten ut på Djurgårdsgatan. Vid trafikljuset, sväng höger in på Garnisonsvägen. Följ skyltar mot Polis och domstolar.

Från Åtvidaberg

Följ väg 35 (Åtvidabergsvägen) fram till rondellen vid Braskens bro. Sväng vänster ut på bron. Kör rakt fram vid trafikljuset efter bron. Följ Söderleden, rakt fram vid trafikljuset korsningen Vistvägen/Söderleden. Kör förbi Berga centrum på vänster sida. När du kommer till en rondell, välj andra avfarten. Sväng höger vid nästa trafikljus. Följ Haningeleden som går förbi Garnisonen. När du kommer till nästa rondell, välj första avfarten ut på Djurgårdsgatan. Vid trafikljuset, sväng höger in på Garnisonsvägen. Följ skyltar mot Polis och domstolar.

Parkering

Parkeringsplatser finns på garnisonsområdet. Vid vissa tidpunkter kan det upplevas svårt att hitta en ledig parkeringsplats, se därför till att vara på plats i god tid inför ditt besök.

Parkeringen är avgiftsbelagd och kan enkelt betalas med de flesta betalkort eller via app.

Uppdaterad
2023-08-08