Vittnesstöd

Du som har kallats som målsägande eller vittne till förhandling på Linköpings tingsrätt kan ha många frågor och känslor inför den kommande förhandlingen. Vittnesstöd finns på de flesta domstolar och kan hjälpa dig när du kommer till domstolen för förhandling.

Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som hjälper vittnen och brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med en brottmålsförhandling. Du känner igen vittnesstödet genom att han eller hon bär en bricka med texten "Vittnesstöd". Om du är osäker, fråga i receptionen så visar vi dig tillrätta.

Ett vittnesstöd har avlagt ett etiskt tysthetslöfte och genomgått utbildning i bl a bemötandefrågor och rättsprocessen. Han eller hon har fått instruktioner att aldrig diskutera målets innehåll med vittnet eller brottsoffret.

Domstolen informerar vittnesstödet veckovis om hur många som är kallade till förhandlingarna varvid vittnesstöd infinner sig i de flesta fall.

Vittnesstödet finns i tingsrättens lokaler för att vara till hjälp för vittnen och målsäganden som är kallade till tingsrätten. Vittnesstöden disponerar över ett avskilt väntrum där vittnen och målsäganden kan sitta i lugn och ro.

Kontaktinformation Brottsofferjouren

Du är välkommen att inför förhandlingen kontakta Brottsofferjouren på telefonnummer 013-10 44 00.

Uppdaterad
2024-03-28