Öppna data

Här hittar du öppna data från Domstolsverket. Öppna data är offentlig information som du kan ta del av och använda för att till exempel bygga egna tjänster.

Först ut är den officiella domstolsstatistiken. Längre fram kommer även andra tjänster göras tillgängliga från den här sidan.

Officiell domstolsstatistik

Domstolsverkets årliga statistik ger en omfattande översikt av mål och ärenden vid Sveriges domstolar. Statistiken inkluderar data från tingsrätter, hovrätter, Högsta domstolen, förvaltningsrätter, kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen samt hyres- och arrendenämnder. Den redovisar antal inkomna, avgjorda och balanserade mål, handläggningstider, samt överklagande- och ändringsfrekvenser. Informationen är användbar för allmänhet, forskning och utredningar. Ytterligare detaljer finns tillgängliga i en tillhörande YAML/Swagger-fil som beskriver API:et.

Till datamängden på Sveriges Dataportal

Mer om den officiella domstolsstatistiken

Kontakt

Har du frågor om domstolsstatistiken är du välkommen att kontakta Domstolsverket:

Uppdaterad
2024-05-30