Rättspsykiatrisk vård

Den som lider av en allvarlig psykisk störning och begår ett brott kan dömas till rättspsykiatrisk vård.

Undersökning och utskrivningsprövning

Domstolen kan döma till rättspsykiatriskt vård om den som misstänks för ett brott lider av en allvarlig psykisk störning. Begreppet ”allvarlig psykisk störning” är inte en diagnos utan ett juridiskt begrepp. Exempel på en allvarlig psykisk störning kan vara vanföreställningar, tankestörningar och hallucinationer. 

Paragraf 7-undersökning

Domstolen kan besluta om en så kallad paragraf-7-undersökning. Det sker om domstolen misstänker att den tilltalade begick det påstådda brottet under en allvarlig psykisk störning.

En paragraf-7-undersökning är en läkarundersökning där en psykiater eller rättspsykiater träffar den tilltalade. Syftet med undersökningen är att göra en förenklad bedömning om en mer omfattande undersökning ska göras eller inte. Om paragraf 7-undersökningen visar att den tilltalade kan lida av en allvarlig psykisk störning beslutar domstolen att en rättspsykiatrisk undersökning ska genomföras.

Rättspsykiatrisk undersökning

En rättspsykiatrisk undersökning genomförs på en rättspsykiatrisk undersökningsenhet. Undersökningen tar fyra till sex veckor. Den misstänkte undersöks av ett team av rättspsykiater, psykolog, socialutredare och omvårdnadspersonal. Syftet med undersökningen är att ta reda på om den misstänkte hade en allvarlig psykisk störning när brottet begicks och om hen behöver vård. Det sker genom samtal, observationer och tester.

När undersökningen är färdig tar domstolen del av den. Om domstolen då anser att den misstänkte har handlat under påverkan av en allvarlig psykisk störning, ska domstolen i första hand välja en annan påföljd än fängelse. En vanligt påföljd är i stället rättspsykiatrisk vård.

För att kunna dömas till rättspsykiatrisk vård måste den tilltalade fortfarande lida av en allvarlig psykisk störning och ha behov av psykiatrisk tvångsvård. Det krävs också att brottet är så allvarligt att straffet i normala fall skulle bli fängelse. Det innebär att ett överlämnande till sluten vård inte kan komma ifråga för bötesbrott.

Särskild utskrivningsprövning

I vissa fall kan rättspsykiatrisk vård kombineras med en särskild utskrivningsprövning. Det är aktuellt när det finns risk att den tilltalade återfaller i brott av allvarligt slag. Särskild utskrivningsprövning innebär att förvaltningsrätten fattar beslut om vården, i stället för en chefsöverläkare.

Besluten gäller till exempel frigång, permission och hur länge vården ska pågå. Det gäller också när det är aktuellt att vården övergår till öppen rättspsykiatrisk vård och slutligen när vården ska avslutas.

Ytterligare information

Mer om tvångsvård och rättspsykiatrisk vård

Domarbloggen: Vad innebär särskild utskrivningsprövning?

Domstolspodden - om rättspsykiatrisk vård

  • I vilka situationer ska en person dömas till vård i stället för fängelse?
  • Hur går en rättspsykiatrisk undersökning till i praktiken, och varför är begreppen ’art’ och ’grad’ centrala inom rättspsykiatrin?
  • Vad innebär rättspsykiatrisk vård, och hur ser skillnaderna ut jämfört med ett fängelsestraff?

Om rättspsykiatriska undersökningar på Rättsmedicinalverket

Uppdaterad
2022-04-26