Luleå tingsrätt

Luleå tingsrätt är indelad i tre enheter: Enheten för dömande personal - består av rådmän, fiskaler och notarier. Kanslienheten - består av domstolshandläggare. Administrativa enheten - inom den Administrativa enheten finns en servicegrupp som är gemensam med Förvaltningsrätten i Luleå. Det finns en chef för varje enhet. Lagmannen är administrativ chef för hela domstolen och ansvarar för verksamheten. Luleå tingsrätt har tingsställe i Piteå, ca sex mil från Luleå. Förhandlingar hålls där i snitt två till tre dagar i veckan.

Telefon, växel
0920-29 55 00
Besöksadress
Skeppsbrogatan 43, 972 31 Luleå
Postadress
Box 849, 971 26 Luleå
Leveransadress
Skeppsbrogatan 43, 972 31 Luleå
Mer kontaktinformation

Ansökan om skilsmässa utan blankett

Nu går det att ansöka gemensamt om skilsmässa via e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste ni vara överens om att skilja er. Om ni har barn under 18 år behöver ni också vara överens om vårdnad, boende och umgänge. Ni måste båda ha e-legitimation och ansökningsavgiften är 900 kronor.

Mobiltelefon med e-tjänst
Domstolarnas väntrum

Vill du se hur det går till i en rättssal?

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas på en domstol huvudförhandling. Är du intresserad av att se hur det går till under en förhandling? Du kan boka in ett studiebesök hos oss.