Våra lokaler

Luleå tingsrätt och Förvaltningsrätten i Luleå finns i samma byggnad och har gemensam reception. Väntsalen nyttjas av båda domstolarna men varje domstol har sina egna förhandlingssalar. Hovrätten för Övre Norrland förfogar över en förhandlingssal där huvudförhandlingar i överklagade mål från tingsrätterna i Luleå, Gällivare och Haparanda hålls.

Skiss förhandlingssalar TLL och FLUSkiss över förhandlingssalarna
Uppdaterad
2019-03-21