Våra lokaler, vägbeskrivning och parkering

Luleå tingsrätt finns i Rättscentrum, Skeppsbrogatan 43, där även fler andra myndigheter finns. Byggnaden är mittemot Luleå Busstation och i närheten av Järnvägsstationen. Tingsstället i Piteå bemannas endast vid utsatta förhandlingar.

Lokaler Luleå tingsrätt

Luleå tingsrätt och Förvaltningsrätten i Luleå har gemensam reception. Väntsalen nyttjas av båda domstolarna men varje domstol har sina egna förhandlingssalar.

Hovrätten för Övre Norrland förfogar över en förhandlingssal där huvudförhandlingar i överklagade mål från tingsrätterna i Luleå, Gällivare och Haparanda hålls.

Parkering

Luleå tingsrätt förfogar inte över egna parkeringsplatser. Vi hänvisar till de avgiftsbelagda kommunala parkeringsplatserna kring domstolsbyggnaden. Det finns handikapparkeringar för besökare till fastigheten.

Handikappingång

Domstolens huvudentré är handikappanpassad. På insidan av entrén finns en handikaphiss.

Lokaler tingsstället i Piteå

Luleå tingsrätt har tingsställe i Piteå, cirka sex mil från Luleå. Förhandlingar hålls där i snitt en till två dagar i veckan. Övrig tid är tingsstället obemannat.

Besöksadress till tingsstället: Nygatan 26, Piteå

Uppdaterad
2023-06-30