Domstolens arkiv

Mål

I Luleå tingsrätts arkiv finns handlingar från 1 januari 1971 och senare. Äldre handlingar är skickade till Landsarkivet i Härnösand. Alla handlingar från Boden tingsrätt och Piteå tingsrätt finns också på Landsarkivet i Härnösand.

De mål- och ärendetyper vi har arkiverade är: brottmål, tvistemål, domstolsärenden och konkurser. Brottmålsakterna gallras 5 år efter domsdatumet. Övriga måltyper gallras efter 10 år.

Bouppteckningar

Bouppteckningar till och med år 2000 finns på Landsarkivet i Härnösand.
Bouppteckningar från och med år 2001 finns på Skatteverket, Bouppteckningssektioneni Härnösand. Bouptteckninssektionen handlägger även arvskungörelser från 1 oktober 2011. Dessförinnan sköttes handläggningen av dessa ärenden av tingsrätterna.

Äktenskapsförord

Till och med 1 juli 1996 är äktenskapsförorden samsorterade med bouppteckningsprotokollen och finns på Landsarkivet i Härnösand. Därefter är de registrerade som ärenden och finns hos oss. Observera att från 1 oktober 2011 handläggs äktenskapsförorden av Skatteverket Äktenskapsregistret i Härnösand.

Registreringsärenden

Från och med den 1 oktober 2011 sker registrering av äktenskapsförord, gåvor mellan makar, anmälan om bodelning under äktenskapet och registrering av bodelningshandlingar hos Skatteverket Äktenskapsregistret i Härnösand. Registreringsärenden som är avgjorda fram till 1 oktober 2011 finns i tingsrättens arkiv.

Avhandlingsprotokoll

Avhandlingsprotokollen år 1971-1996 innehåller följande:registrering av gåvobrev, registrering av testamente, bodelning mellan makar. År 1996 upphörde man föra avhandlingsprotokoll.

Uppdaterad
2023-06-30