Studiebesök

Luleå tingsrätt tar inte emot studiebesök tillsvidare. Detta på grund av coronaviruset och smittorisken. Det är oklart för närvarande när vi kan återuppta studiebesöksbokningarna. Ny information kommer att publiceras här, på vår hemsida.

Rättegångarna vid tingsrätten är normalt offentliga, vilket innebär att allmänheten och massmedier har rätt att närvara som åhörare. Vissa rättegångar är inte offentliga, det gäller bl. a. sexualbrott och brott som begåtts av unga (under 21 år). Det kan även beslutas om stängda dörrar under en begränsad del av själva förhandlingen, t. ex. när uppgifter som rör den åtalades personliga eller ekonomiska förhållanden kommer fram eller om sekretessbelagda uppgifter ska åberopas eller lämnas in.

Vid studiebesök med fler än 5 personer är det lämpligt att den som ordnar studiebesöket kontaktar tingsrätten för att kontrollera att studiebesöket är praktiskt genomförbart.

Tingsrätten kan ta emot ett begränsat antal besökare till en viss förhandling. Även om ni har meddelat oss att ni kommer på studiebesök, är ni inte garanterade platser eftersom även andra åhörare kan komma, såsom anhöriga och massmedia.

Tänk också på att det förekommer att rättegångar av olika anledningar ställs in med kort varsel. Kontrollera med tingsrätten dagen innan förhandlingen att målet blir av.

Ni kan anmäla önskemål om studiebesök genom att mejla till lulea.tingsratt@dom.se eller ringa till vår telefonväxel 0920-29 55 00.

Lämna uppgifter om kontaktperson, antal besökare, vilken period ni planerar att besöka domstolen och vilken skola om det är en skolklass.

Ni får en uppropslista via E-post och kan välja bland de rättegångar som är utsatta under perioden ni önskar besöka tingsrätten. Meddela sedan domstolen (enklast via E-post) vilken eller vilka huvudförhandlingar ni önskar besöka.

Ordningsregler i rättssalen

  • Det är inte tillåtet att prata med andra eller kommentera vad som sägs.
  • Mobiltelefonen ska vara avstängd.
  • Det är enligt lag förbjudet att fotografera eller filma i rättssalen under pågående förhandling.
  • Det är inte tillåtet att ta in ytterkläder och större väskor i rättssalen, lås in dessa i domstolens skåp i väntutrymmet.
  • Det är inte tillåtet att äta eller dricka under rättegången.
Uppdaterad
2020-08-24