Studiebesök

Rättegångar är i regel offentliga, förhandlingar kan dock ske inom stängda dörrar, samt att rätten kan besluta att personer under 18 år inte får närvara. Förhandlingar som rör ungdomar, sexualbrott, grovt våld och våld i närståenderelationer är inte lämpliga för skolklasser.

Beställ uppropslistor för den period som du och din grupp vill besöka en rättegång. Enklast skickar du din förfrågan till domstolens registratorsbrevlåda: lulea.tingsratt@dom.se

En del av tingsrättens förhandlingar blir inställda med kort varsel. Tingsrätten kan därför inte garantera att ni får ta del av en förhandling den dag och tid ni har avtalat. Stäm av med tingsrätten dagen innan ni ska besöka en förhandling för att kontrollera att förhandlingen inte är inställd. Kom till tingsrätten senast 15 minuter innan, så att ni hinner låsa in ytterkläder i skåpen och hitta till salen.

Ordningsregler i salen

  • Det är inte tillåtet att sitta och prata med andra eller kommentera vad som sägs.
  • Mobiltelefonen ska vara avstängd.
  • Det är enligt lag förbjudet att fotografera eller filma i rättssalen under pågående förhandling.
  • Det är inte tillåtet att lämna kvar kläder och andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.
  • Det är inte tillåtet att äta eller dricka under rättegången.

 

Uppdaterad
2024-07-23