Mediegruppen

Om du har mer allmänna frågor som rör juridik och domstolsfrågor kan du kontakta Sveriges Domstolars mediegrupp. Mediegruppen består av domare som särskilt åtagit sig att vara tillgängliga för kontakter med media.

Domarna i mediegruppen uttalar sig inte som företrädare för Sveriges Domstolar eller för enskilda domstolar utan i sin egenskap av domare. De kommer att ge uttryck för sina egna uppfattningar.

Domare i tingsrätter

Adelswärd Thed - Chefsrådman, Lunds tingsrätt

Telefon: 046-16 04 00, 070-765 79 72

Alm Patrik - Chefsrådman, Solna tingsrätt

Telefon: 08-561 659 06 

Bergström Lars-Erik - Lagman, Falu tingsrätt

Telefon: 023-482 01, 070-324 82 01

Bohlin Fredrik - Rådman, Ystads tingsrätt

Telefon: 0411-691 28, 0703-80 15 60

Ekdahl Nils Petter - Chefsrådman, Lunds tingsrätt

Telefon: 046-16 04 02

Eneljung Robert - Rådman, Göteborgs tingsrätt

Telefon: 031-701 11 41

Högström Mirja - Rådman, Stockholms tingsrätt

Telefon: 08-56165463, 070-1831641

Hölcke Maria - Rådman, Stockholms tingsrätt

Telefon: 08-561 65 134

Johansson Eva-Lotta - Rådman, Västmanlands tingsrätt

Telefon: 021-31 05 21

Johansson Pia - Lagman, Halmstads tingsrätt

Telefon: 035-15 25 49, 070-857 75 69

Pålbrant Nils - Rådman, Uppsala tingsrätt

Telefon: 018-431 60 72

Påle-Bartes Karin - Rådman, Södertörns tingsrätt

Telefon: 08-561 662 73

Sjösten Mats - Lagman, Varbergs tingsrätt

Telefon: 0340-62 84 20, 070-550 79 46

Strinäs Lennart - Chefsrådman, Malmö tingsrätt

Telefon: 040-35 33 93, 070-767 74 02

Swahn Mikael - Rådman, Attunda tingsrätt

Telefon: 08-561 695 54, 070-962 88 60

Westerlund Carin - Rådman, Domstolsverket

Telefon: 070-606 72 09

Maria Wetterstrand - Rådman, Uppsala tingsrätt

Telefon: 018-431 60 07 

Weyler Martin - Rådman, Solna tingsrätt

Telefon: 08-561 658 22, 070-839 73 40

Domare i hovrätter

Andersson Martin - Hovrättsråd, Göta hovrätt

Telefon: 036-15 65 52

Hagsgård Anders - Hovrättspresident, Hovrätten för Västra Sverige

Telefon: 031-701 22 62, 070-573 22 60

Olsson Per - Hovrättsråd, Hovrätten över Skåne och Blekinge

Telefon: 040-35 58 42

Palmkvist Ragnar - Hovrättslagman, Svea hovrätt

Telefon: 070-203 29 96

Regnér Emma - Administrativ direktör, Hovrätten över Skåne Blekinge

Telefon: 040-35 53 104

Sundström Erik - Hovrättspresident, Hovrätten för Övre Norrland

Telefon: 090-17 20 55

Söderström Göran - Hovrättsråd, Svea hovrätt

Telefon: 08-561 675 07

Domare i Högsta domstolen

Reimer Stefan - Justitieråd, Högsta domstolen

Telefon: 08-561 66 610

Domare i förvaltningsrätter

Biörklund Uggla Charlotte - rådman Förvaltningsrätten i Malmö

Telefon 040 - 35 39 26, 0708-142789

Peter Islander - Chefsrådman Förvaltningsrätten i Göteborg

031-732 70 14

Åberg Håkan - Chefsrådman, Förvaltningsrätten i Stockholm

Telefon: 08-561 681 48

Domare i kammarrätter

Liljeqvist Peder - Kammarrättslagman, Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

Telefon: 08-561 693 38

Stegeland Dag - Kammarrättspresident, Kammarrätten i Göteborg

Telefon: 031-732 74 23, 0709-10 56 55

Domare i mark- och miljödomstolar

 

Gerrevall Marie - Stf chefsrådman mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, Växjö tingsrätt

Telefon: 0470-560172, 070-6876993

Domare i hyres- och arrendenämnder

Lönnaeus Ylva - Hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Malmö

Telefon: 040-35 34 08

Vanja Lycke, Hyresråd, Hyres- och arrendenämnden i Stockholm

Telefon: 08-561 66 557

Uppdaterad
2022-04-04