Försäljning av lagböcker

Luleå tingsrätt har begagnade lagböcker, Norstedts juridik, till försäljning.

2023 års lagbok: 600 kr. (500 kr för lagbok i sämre skick)

2022 års lagbok: 500 kr. (400 kr för lagbok i sämre skick)

Betalning sker med bankkort i tingsrättens reception. 

Lagbok
Uppdaterad
2023-11-09