Nya regler påverkar journalister som bevakar förhandlingar

Enligt Sveriges Domstolars pressmeddelande från den 24 juni 2019, framgår att den 1 juli träder nya regler i kraft som syftar till att öka tryggheten i domstolens lokaler. De nya reglerna innebär bland annat ett utökat fotoförbud samt förbud mot att använda elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller ta upp bild i rättssalen. Läs hela pressmeddelandet nedan.

De nya lagändringarna ska stärka säkerheten och tryggheten för dem som vistas i domstolen. Domstolen får fler verktyg för att kunna genomföra sammanträden under ordnade och säkra former och så att förhörspersoner kan lämna sina uppgifter utan att känna sig störda, hotade eller utsatta för påtryckningar.

Några av reglerna kan få påverkan på journalisters arbetssätt. Det handlar om förbudet att fotografera in i rättssalen, och regleringen att all elektronisk utrustning som åhörare har med sig in i rättssalen ska vara avstängd. Det har sedan tidigare varit förbjudet att fotografera inne i rättssalen, nu utökas förbudet till att även gälla fotografering in i rättssalen och straffskalan för brott mot förbudet skärps. Elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild, och som åhörare har med sig i rättssalen, ska som huvudregel vara avstängd och undanstoppad. Sådan elektronisk utrustning kan exempelvis vara mobiltelefoner, surfplattor, datorer och smarta klockor. Utrustning som enbart kan ta upp ljud, till exempel diktafoner, får fortsatt användas.

De nya reglerna ger dock rättens ordförande möjlighet att göra undantag från förbudet, men domstolen kan inte besluta om ett generellt undantag för journalister utan beslut fattas inför varje förhandling. Varje domstol bestämmer själv hur en begäran om undantag praktiskt ska hanteras. För frågor och information om vad som gäller på de enskilda domstolarna hänvisas därför till respektive domstol.

Uppdaterad
2023-06-30