Teknik i domstol och att vittna via videolänk

Tingsrätten har en avancerad men lättanvänd teknisk utrustning i samtliga förhandlingssalar som möjliggör för de som medverkar i en rättegång att visa eller spela upp material. Det är även möjligt att ringa videokonferens inom och utanför Sveriges Domstolar. Videorum bokas av den domstol som håller huvudförhandlingen.

Presentationsutrustning

Alla salar är utrustade med presentationsutrustning som används bland annat för att visa media som finns på en parts bärbar dator, på domstolens mediaspelare eller dokumentkamera eller för att visa personer som närvarar vid förhandlingen via videolänk.

Videokonferens

I samtliga salar och samtalsrum på Luleå tingsrätt finns utrustning för videokonferens installerad. Den som är kallad till rättegång kan i vissa fall vara närvarande via videolänk i stället för personligen. Två av samtalsrummen är bokningsbara för förhandlingar på andra domstolar.

Anslutning av bärbar dator

Vill man visa material från en egen bärbar dator ansluts denna enkelt till tingsrättens utrustning. Alla bärbara datorer med anslutning för extern skärm och hörlursingång kan användas. Ljudanslutningen kan även användas för att koppla in exempelvis en mobiltelefon eller en mp3-spelare.

Dokument-/objektkamera

Används för att visa dokument eller fysiska föremål i rätten.

Hörselhjälpmedel

Mikrofonerna i alla salar är kopplade till högtalare, så att alla ska höra så bra som möjligt. Om du har svårt att uppfatta det som sägs i salen, till exempel om någon talar tyst, finns hörsnäckor att låna i salen. Uttag för hörsnäckor finns vid domarbordet, partsborden, vittnesplatsen men inte vid åhörarplatserna. Om du har hörapparat kan du låna en hörkudde i receptionen.

Ljudavtappning

I förhandlingssalarna finns så kallade XLR-uttag för att tappa av ljudet till en inspelningsenhet. Detta är främst avsett för pressen som vill spela in ljudet från salen.

Tolkutrustning

Salarna har inbyggt tolksystem som klarar av simultantolkning på två språk. För att kunna tolka till fler än två språk, kan man komplettera med vårt trådlösa tolksystem. Kontakta receptionen vid behov av trådlöst tolksystem.

Att vittna via videolänk

Om du har blivit kallad att närvara vid en förhandling genom videokonferens (ljud- och bildöverföring), framgår det av din kallelse var du ska inställa dig och när.

Anmäl din ankomst

Om du ska närvara via videolänk från något av videorummen på Luleå tingsrätt, anmäl du dig i receptionen. Personalen hänvisar dig till videorummet som är bokat just för dig. Ta gärna med dig kallelsen.

Så här går det till

Du kommer att bli visad till ett rum där det finns en bildskärm och en videokamera. Där väntar du tills du via bildskärmen blir kontaktad av den domstol som håller förhandlingen.

Alla som befinner sig i rättssalen där förhandlingen äger rum kan se och höra dig via en bildskärm. Du kan på motsvarande sätt se och höra dem. Videoutrustningen fungerar på sådant sätt att du ser den person som för tillfället talar. Du kan däremot inte se alla närvarande samtidigt i bild.

Det är viktigt att du säger till om du har svårt att höra eller se den som talar, så att det kan rättas till. Lika viktigt är det att du talar tydligt och ser in i kameran så att rätten rätt uppfattar vad du säger.

Uppdaterad
2023-06-30