Information om coronavirus (Covid-19)

Om du nyligen varit i ett riskområde för coronavirussjukdomen covid-19 ska du inte besöka domstolen. Du ska heller inte besöka domstolen om du har symptom på luftvägsinfektion som hosta, andningssvårigheter eller feber. Det gäller även om du har lindriga symptom.

Är du kallad till en förhandling i domstolen?
Kontakta domstolen via telefonväxeln 0920-29 55 00  för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder. Du kan även kontakta Luleå tingsrätt via kontaktuppgifterna på hemsidan
www.domstol.se/lulea-tingsratt/


Har du frågor om coronaviruset covid-19?
Om du har symptom ska du ringa 1177 Vårdguiden.
Om du har allmänna frågor om covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.


Om du vill följa händelseutvecklingen kan du gå in på
webbplatsen för Folkhälsomyndigheten eller regeringens webbplats

Uppdaterad
2020-03-16