Tillgänglighetsredogörelse för "Betala ansökningsavgift"

E-tjänsten ”Betala ansökningsavgift” är delvis förenlig med lagen om digital tillgänglighet till offentlig service. Det innebär att e-tjänsten till största del motsvarar nivå AA i den så kallade standarden WCAG 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

För dig som betalar med betalkort

  • Ordernumret går inte att få uppläst med skärmläsare i betaltjänsten (NETS)

Så har vi testat tjänsten

Vi testar tjänstens tillgänglighet genom intern granskning.

Senaste bedömningen gjordes 8 maj 2023.

Rapportera brister i tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens och våra tjänsters tillgänglighet. Du får gärna meddela oss om du upptäcker problem som inte är beskrivna under tillgänglighetsredogörelser, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Uppdaterad
2023-05-08