Nyhetsbrevet ska även syfta till att bistå med en omvärldsbevakning genom en orientering om de viktigaste händelserna inom EU från ett svenskt domstolsperspektiv.