Lunds tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Besöksadress
Tingsrättsplatsen 2, 222 37 Lund
Postadress
Box 75, 221 00 Lund
Mer kontaktinformation

Information med anledning av coronavirus-smittan

Förhandlingar vid tingsrätten utgör inte allmänna sammankomster och den meddelade begränsningen om 8 personer gäller därför inte tingsrättens verksamhet. Trots detta är utgångspunkten att bedriva en så Corona-säker verksamhet som möjligt. Om du har fått en kallelse till domstolen gäller den till dess du fått någon annan information från oss. Om du är sjuk eller håller på att bli sjuk och har symptom på luftvägsinfektion (hosta, feber eller andningssvårigheter) är det därför viktigt att du kontaktar tingsrätten. Kontaktuppgifter står på din kallelse, men du kan alternativt skicka ett e-postmeddelande till lunds.tingsratt@dom.se eller ringa på telefon 046 – 16 04 00. Om du har ett ärende till tingsrätten utan att vara kallad hit och uppvisar symptom på luftvägsinfektion ber vi dig att inte komma hit utan i stället kontakta oss enligt ovan eller skicka ett brev på adress Lunds tingsrätt, Box 75, 221 00 Lund. Vi har ställt in samtliga bokade studiebesök och tar för närvarande inte emot nya bokningar.

Coronavirus, Covid-19
Person skriver på bärbar dator.

Signera, betala och skicka in

Ska du skicka in en handling till tingsrätten? Använd gärna e-tjänsten där du digitalt signerar och skickar in till oss, till exempel ansökningar eller handlingar i ett pågående mål.