Lunds tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Besöksadress
Besöksadress: Tingsrättsplatsen 2, 222 37 Lund
Postadress
Postadress: Box 75, 221 00 Lund
Mer kontaktinformation