Till dig som är vittne, målsägande eller anhörig

Du som har kallats till en brottmålsförhandling vid Lund tingsrätt kan ha många frågor inför den kommande förhandlingen.

Vid Lunds tingsrätt finns stödjare på plats som kan stötta dig som vittne, målsäganden och anhörig. En stödjare är en person som arbetar ideellt med att stötta vittnen, målsäganden och anhöriga. Som vittnen, målsägande och anhöriga kan du få stöd innan, under och efter din rättegång. Alla stödjare har genomgått utbildning och har avlagt ett moraliskt tystnadslöfte. Stödet är kostnadsfritt. Stödjaren ska främst vara en stöttande medmänniska, men kan också förklara hur brottmålsprocessen går till och kan t.ex. svara på frågor som:

  • Hur går en förhandling (rättegång) till?
  • Hur ser rättssalen ut och var kommer jag att sitta?
  • Vilken roll har jag under förhandlingen?
  • Hur vet jag när det är min tur att prata?
  • Hur begär jag ersättning för att jag kommit till domstolen?
  • Kommer jag behöva möta den tilltalade på väg till salen?
  • Får jag ha med mig vatten in?
  • Får min kompis följa med som stöd?

Stödjaren kan också slussa vittnen, målsäganden och anhöriga vidare till andra stödinstanser.

Hur fungerar det?

Stöd i tingsrättens lokaler

Kom gärna minst 20 minuter innan den tid du är kallad till domstolen så hinner du prata en stund med stödjaren innan förhandlingen. Du känner igen stödjaren på tingsrätten då de bär en skylt med ”Vittnesstöd” på bröstet. Stödjarna har ett rum på tingsrätten och är ofta närvarande vid tidpunkter då många är kallade för att vittna.

För att vara helt säker på att få stöd på plats, bör du i förväg kontakta verksamheten på nedanstående telefonnummer eller e-postadress.

Vill du komma i kontakt med en stödjare innan förhandlingen, är du välkommen att kontakta verksamheten på nedanstående telefonnummer eller e-postadress.

Kontaktuppgifter

Telefon: 046-32 32 98 (telefontid måndag - fredag klockan 08.00-16.00)

E-post: info@mskane.boj.se

Stöd i annan domstol

Är du kallad att närvara via videolänk på en annan domstol och önskar stöd? Det är viktigt att du kontaktar Brottsofferjouren i god tid innan. Ring dem på nedan telefonnummer eller e-postadress senast en vecka innan dagen du är kallad. Uppge att du ska närvara i ett mål som Lunds tingsrätt handlägger. 

Kontaktuppgifter

Telefon: 116 006

E-post: fraga@boj.se 

Skylt där det står vittnesstöd

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

På Brottsofferjouren Mellersta Skånes webbplats finns mer information om stödet från Brottsofferjouren som erbjuds i samband med förhandling på domstol.

Uppdaterad
2024-02-16