Åhörare vid förhandling

Det som i dagligt tal brukar heta rättegång, kallas i en domstol oftast huvudförhandling och de är som huvudregel offentliga. 

Tingsrätten kan inte garantera att man kan sitta som åhörare vid sitt besök. Ibland blir tingsrättens förhandlingar inställda med kort varsel. Rätten kan också besluta att personer som är under 18 år inte får närvara.

Stängda dörrar

Rätten kan besluta att delar av eller hela förhandlingen ska hållas inom stängda dörrar. Stängda dörrar innebär att allmänheten och andra som inte är direkt personligt berörda inte får närvara i rättssalen. Beslutet fattas när förhandlingen startat. 

Uppdaterad
2024-02-06