Ordningsregler i rättssalen

  • Allt som inverkar störande på förhandlingen är förbjudet. Det är alltså inte tillåtet att till exempel applådera, kommentera uttalanden, skratta, fnissa eller föra högljudda samtal.

  • Det är inte tillåtet som åhörare att konsumera mat eller dryck i rättssalarna.

  • All fotografering, bildupptagning och bildöverföring i och från rättssalarna är förbjuden och straffbelagd när en förhandling pågår. Det är inte heller tillåtet att fotografera eller filma in i rättssalen.

  • I rättssalarna ska kameror, mobiltelefoner och annan sådan utrustning vara avstängd och undanstoppad.

  • Den som bryter mot dessa regler kan bli avvisad med förbud att återvända.

  • Lämna inte kvar kläder eller andra tillhörigheter i rättssalen under pauser.
Uppdaterad
2024-02-06