Våra förhandlingssalar

Lunds tingsrätt har totalt 15 salar. Av dessa är elva huvudförhandlingssalar varav två är säkerhetssalar och fyra är flexibla salar, vilket gör att de kan byggas om till muntliga förberedelsesalar vid behov. Resterande fyra salar används vid muntliga förberedelser och edgångar.

Utöver detta finns 13 samtalsrum som kan användas för att kunna samtala med sitt ombud eller för medhörning och medseende under förhandlingar.

 

Antal platser avsedda för åhörare i våra huvudförhandlingssalar:
Sal 1 – 20 platser
Sal 2 – 13 platser
Sal 3 – 20 platser
Sal 4 – 13 platser
Sal 5 – 32 platser
Sal 10 – 32 platser
Sal 11 – 6 platser
Sal 12 – 16 platser
Sal 13 – 6 platser
Sal 14 – 16 platser
Sal 15 – 24 platser

Foto av förhandlingssal.
Uppdaterad
2024-02-08