Organisation

Lunds tingsrätt har cirka 85 anställda och är organiserade i tre dömande enheter och en enhet för support och säkerhet. Lagman Björn Hansson är myndighetschef.

Två dömande enheter, som leds av chefsrådmän, handlägger domstolens tvistemål, ärenden och konkurser. Enheterna är i princip lika stora.

Brottmålsenheten leds av en enhetschef och handlägger alla brottmål.

Enheten för support och säkerhet består av två grupper; lokal/säkerhet och administration. Enheten för support och säkerhet leds av den administrativa chefen.

Uppdaterad
2024-02-06