Nya regler om utökat fotoförbud samt stärkt ordning och säkerhet i domstol

Den 1 juli 2019 trädde nya regler kring stärkt ordning och säkerhet i domstol i kraft. Reglerna innebär bland annat utökat fotoförbud och att elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Det har sedan tidigare varit förbjudet att fotografera inne i rättssalen, nu utökas förbudet till att gälla även att stå utanför salen och fotografera in i den och att straffskalan för brott mot förbudet skärps. Elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild och som åhörare har med sig i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad. Sådan elektronisk utrustning kan exempelvis vara:

  • mobiltelefoner
  • surfplattor
  • datorer
  • smarta klockor

Åhörare och parter kan utvisas från rättssalen på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl. Rättens ordförande har möjlighet att göra undantag från förbudet, men domstolen kan inte besluta om ett generellt undantag utan beslut tas inför varje förhandling.

Uppdaterad
2020-05-05