Lycksele tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Telefon, växel
0950-237 00
Besöksadress
Bångvägen 14, 921 32 Lycksele
Postadress
Box 53, 921 22 Lycksele
Mer kontaktinformation

Nya regler om utökat fotoförbud samt stärkt ordning och säkerhet i domstol

Den 1 juli 2019 trädde nya regler kring stärkt ordning och säkerhet i domstol i kraft. Reglerna innebär bland annat utökat fotoförbud och att elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad. Det har sedan tidigare varit förbjudet att fotografera inne i rättssalen, nu utökas förbudet till att gälla även att stå utanför salen och fotografera in i den och att straffskalan för brott mot förbudet skärps. Elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild och som åhörare har med sig i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad. Sådan elektronisk utrustning kan exempelvis vara mobiltelefoner, surfplattor, datorer och smarta klockor. Åhörare och parter kan utvisas från rättssalen på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl. Rättens ordförande har möjlighet att göra undantag från förbudet, men domstolen kan inte besluta om ett generellt undantag utan beslut tas inför varje förhandling.

Mobiltelefon med e-tjänst

Ansökan om skilsmässa utan blankett

Nu går det att ansöka gemensamt om skilsmässa via e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste ni vara överens om att skilja er. Om ni har barn under 18 år behöver ni också vara överens om vårdnad, boende och umgänge. Ni måste båda ha e-legitimation och ansökningsavgiften är 900 kronor.