Lycksele tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Telefon, växel
0950-237 00
Besöksadress
Bångvägen 14, 921 32 Lycksele
Postadress
Box 53, 921 22 Lycksele
Leveransadress
Bångvägen 14, 921 32 Lycksele
Mer kontaktinformation

Nya regler om utökat fotoförbud samt stärkt ordning och säkerhet i domstol

Den 1 juli 2019 trädde nya regler kring stärkt ordning och säkerhet i domstol i kraft. Reglerna innebär bland annat utökat fotoförbud och att elektronisk utrustning som åhörare har med sig i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad. Det har sedan tidigare varit förbjudet att fotografera inne i rättssalen, nu utökas förbudet till att gälla även att stå utanför salen och fotografera in i den och att straffskalan för brott mot förbudet skärps. Elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild och som åhörare har med sig i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad. Sådan elektronisk utrustning kan exempelvis vara mobiltelefoner, surfplattor, datorer och smarta klockor. Åhörare och parter kan utvisas från rättssalen på grund av ordnings- eller säkerhetsskäl. Rättens ordförande har möjlighet att göra undantag från förbudet, men domstolen kan inte besluta om ett generellt undantag utan beslut tas inför varje förhandling.

Mobiltelefon med e-tjänst

Ansökan om skilsmässa utan blankett

Nu går det att ansöka gemensamt om skilsmässa via e-tjänst. För att kunna använda e-tjänsten måste ni vara överens om att skilja er. Om ni har barn under 18 år behöver ni också vara överens om vårdnad, boende och umgänge. Ni måste båda ha e-legitimation och ansökningsavgiften är 900 kronor.