Telefon, växel
040-35 30 00
Myndighetschef
Tf Lennart Strinäs
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Kalendegatan 1, 211 35 Malmö
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 265, 201 22 Malmö
Geografiskt område (domkrets)
Malmö tingsrätts domkrets omfattar Burlöv, Malmö och Vellinge kommuner. Malmö tingsrätt är sjörättsdomstol med domkrets enligt sjölagen och domstol i tryckfrihetsmål, yttrandefrihetsmål och mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång med mera i Skåne län.
Leveransadress
Kalendegatan 1, 211 35 Malmö
Malmö tingsrätt exteriört

Öppettider

Tingsrättens öppettider är:

Måndag–fredag: kl. 08.00–16.40

Receptionens öppettider är:

Måndag–fredag: kl. 08.00–16.00

Öppettiderna den 5 januari 2021 är förkortade enligt följande:

Tingsrätten är öppen Kl. 08.00 - 12.10.

Receptionen är öppen kl. 08.30 - 11:30.

Öppettider och expeditionstider är förkortade följande dagar:
Trettondagsafton, Skärtorsdagen, den 30 april, dag före Alla Helgons dag och 23 december om julafton är en lördag.

Häktningsförhandlingar

Häktesförhandlingar hålls på Rättscentrum, ingång från Porslinsgatan 4A, sal 30, Malmö.