Telefon, växel
040-35 30 00
Myndighetschef
Eva Wendel Rosberg
Organisationsnummer
202100-2742
Besöksadress
Kalendegatan 1, 211 35 Malmö
Domstolsslag
Allmän domstol
Postadress
Box 265, 201 22 Malmö
Geografiskt område (domkrets)
Malmö tingsrätts domkrets omfattar Burlöv, Malmö och Vellinge kommuner. Malmö tingsrätt är sjörättsdomstol med domkrets enligt sjölagen och domstol i tryckfrihetsmål, yttrandefrihetsmål och mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång med mera i Skåne län.
Fax
040-611 43 10
Malmö tingsrätt exteriört

Öppettider

Måndag–fredag: 08.30–16.00

Upplysningar

Måndag–fredag: 08.00–16.40

Öppettider och expeditionstider är förkortade följande dagar:
Trettondagsafton, Skärtorsdagen, den 30 april, dag före Alla Helgons dag och 23 december om julafton är en lördag.

Häktningsförhandlingar

Häktesförhandlingar hålls på Rättscentrum, ingång från Porslinsgatan 4A, sal 30, Malmö.