Malmö tingsrätt

Tingsrätten är den första domstolen du kommer i kontakt med i ett brottmål. Tingsrätten avgör också tvistemål mellan enskilda individer, exempelvis familjemål. Tingsrätten hanterar även olika typer av ärenden, till exempel adoptioner och bodelningar.

Telefon, växel
040-35 30 00
Besöksadress
Bangårdsplatsen 2, 211 20 Malmö
Postadress
Box 265, 201 22 Malmö
Leveransadress
Carlsgatan 25, 211 20 Malmö
Sociala medier
Öppettider och kontakt

Signera, betala och skicka in

Ska du skicka in en handling till tingsrätten? Använd gärna e-tjänsten där du digitalt signerar och skickar in till oss, till exempel ansökningar eller handlingar i ett pågående mål. Flera personer kan signera samma handling.

Person skriver på bärbar dator.