Anmälan till uppdragslista

På denna sida finns information för anmälan, som t ex offentlig försvarare, målsägandebiträde eller bodelningsförrättare, till Malmö tingsrätts uppdragslista.


Det är upp till anmälaren att visa att denne uppfyller tingsrättens krav såsom relevant utbildning och erfarenhet. För information om kriterierna se "Riktlinjer för Malmö TR uppdragslista" nedan.

Ansökningarna till uppdragslistan behandlas en gång per kvartal.

För anmälan se kontaktuppgifter nedan.

 

 

Uppdaterad
2021-04-20