Intresseanmälan till uppdragslista

Intresseanmälan för att sättas upp på Malmö tingsrätts uppdragslista för advokater, biträdande jurister, jur.kand. /juristexamen och medlare.

Intresseanmälan till uppdragslistan för Malmö tingsrätt

Person- och adressuppgifter

Titel
Personuppgiftsbehandling

Grundläggande krav

Primärkontor inom tio mil från Malmö tingsrätt
Innehar en jur.kand eller juristexamen
Nås per telefon eller e-post för snart besked om det aktuella uppdraget kan tas.
Använder och bevakar sin e-post?
Har företaget eller sökanden ansvarsförsäkring?
Har du någon av följande erfarenheter?

Kontrollera även att dina uppgifter stämmer i Advokatsamfundets matrikel, (www.advolatsamfundet.se). (Gäller samtliga intresseanmälningar utom medlare.)

 

Val av uppdrag

Jag önskar bli uppsatt på följande uppdragslistor

Offentlig försvarare med häktningsjour

 

Offentlig försvarare med häktningsjour

Särskilda kriterier

  • Advokat som innehaft sin advokattitel i minst 3 år,
  • som har förordnats i och har erfarenhet av alla typer av brottmål,
  • som visat särskild lämplighet för uppdrag som offentlig försvarare, och
  • som inte finns med på häktningsjourlista vid annan domstol.

Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare barn

Medlare enligt föräldrabalken

Medlare enligt föräldrabalken

___________________________________________________________________

För att din intresseanmälan ska bli fullständig kan du behöva bifoga handlingar. Det kan exempelvis vara:

  • arbetsintyg
  • lista från olika tingsrätter på uppdrag du haft eller
  • bevis om genomförda kurser.

Du kan inte bifoga handlingar via vår hemsida.

Samtliga handlingar som du vill bifoga din intresseanmälan ska istället skickas till admi.malmo.tingsratt@dom.se

Ange ”Förordnandelista” och ditt namn i ämnesraden på följande sätt: ”Förordnandelista: Namn Namnsson” (utan citationstecken).

Uppdaterad
2021-06-21