Till dig som är vittne, målsägande eller anhörig

Du som har kallats till en brottmålsförhandling vid Malmö tingsrätt kan ha många frågor inför den kommande förhandlingen.

Vid Malmö tingsrätt finns stödjare på plats som kan stötta dig som vittne, målsägande och anhörig. En stödjare är en person som arbetar ideellt med att stötta vittnen, målsäganden och anhöriga. Som vittne, målsägande och anhöriga kan du få stöd innan, under och efter din rättegång. Alla stödjare har genomgått utbildning och har avlagt ett moraliskt tystnadslöfte. Hjälpen är kostnadsfri. Stödjare ska främst vara en medmänniska, men kan också förklara hur brottmålsprocessen går till och kan till exempel svara på frågor som:

  • Hur går en förhandling (rättegång) till?
  • Hur ser rättssalen ut och var kommer jag att sitta?
  • Vilken roll har jag under förhandlingen?
  • Hur vet jag när det är min tur att prata?
  • Hur begär jag ersättning för att jag kommit till domstolen?
  • Kommer jag behöva möta den tilltalade på väg till salen?
  • Får jag ha med mig vatten in?
  • Får min kompis följa med som stöd?

Stödjare kan också slussa vittnen, målsäganden och anhöriga vidare till andra stödinstanser.

Hur fungerar det?

Kom gärna minst 20 minuter innan den tid du är kallad till domstolen så hinner du prata en stund med stödjaren innan förhandlingen. Du känner igen stödpersonerna på tingsrätten då de bär en skylt med ”Vittnesstöd” på bröstet. Stödjarna har ett rum på tingsrätten och är ofta närvarande vid tidpunkter då många är kallade för att vittna. Är din förhandling i sal 52 på Rättscentrum är du välkommen att ringa numret nedan för att boka tid med en stödjare på Rättscentrum.

För att vara helt säker på att få stöd på plats, bör du i förväg kontakta verksamheten på nedanstående telefonnummer eller e-postadress.

Vill du komma i kontakt med en stödjare innan förhandlingen, är du välkommen att kontakta verksamheten på nedanstående telefonnummer eller e-postadress.

Brottsofferjouren Mellersta Skåne

Telefon: 040-41 02 22 (telefontid måndag – fredag kl. 08.00-16.00)

Briefly in english

At Malmö District Court, there is witness support that cooperates with the court. Witness support is a person who works voluntarily to help and support witnesses and plaintiffs. They work mainly in Swedish, but if you contact the witness support in advance, it may be possible to get help in another language. Use the contact information above.

Relaterat innehåll

Uppdaterad
2023-05-26