Tingsrätten frikänner man från 20 år gammalt mord

Mål: B 12879-22
Tingsrätten frikänner den man som åtalats för att ha mördat en 18-årig kvinna i Malmö i december 2002. Det är inte bevisat att mannen gjort sig skyldig till mord eller annat brott som numera är preskriberat.

Det var den 3 januari 2003 som en 18-årig kvinna anmäldes försvunnen. Kvinnan hade senast setts den 20 december 2002. I oktober 2003 anträffades kvinnans huvud i Bokskogen utanför Malmö. En 21-årig man som hon vid tiden för sitt försvinnande nyligen hade haft ett förhållande med häktades då, misstänkt för mord men förundersökningen lades så småningom ned. Utredningen öppnades på nytt sedan kvinnans kropp anträffats i Nordanå utanför Staffanstorp den 3 april 2017.

Åklagaren väckte i juli i år åtal mot den före detta pojkvännen för mord på kvinnan. Enligt gärningsbeskrivningen skulle mannen ha skjutit henne i sin lägenhet den 20–21 december 2002.

Målet rör alltså händelser och ett brott som påstås ha begåtts för mer än 20 år sedan. Det medför ett antal särskilda förhållanden vid bevisprövningen i målet.

– De flesta som hörts i målet har hörts om händelser de var med om år 2002 och åren närmast därefter. Det är klart att detta innebär att minnesbilderna kan vara obefintliga, svaga eller helt enkelt mycket osäkra, säger rådmannen Lisa Löfberg.

Det måste också konstateras att den omständigheten att kvinnans försvinnande på ett tidigt stadium tycks ha behandlats som just ett försvinnande och inte som ett mord eller annat brott förefaller ha påverkat utredningsläget negativt. Tingsrätten vill här särskilt peka på att det förmodade mordvapnet saknas.

Vid en sammantagen bedömning talar bevisningen visserligen för att kvinnan miste livet den 20 till 21 december 2002 när hon befann sig i 21-åringens lägenhet på Ellstorpsgatan tillsammans med honom och att hon i samband med det skadats livsfarligt i halsregionen av en kula från ett vapen. Och detta, i sin tur, talar liksom bevisningen i viss mån för att 21-åringen kan ha haft med hennes död eller det efterföljande händelseförloppet att göra.

Däremot ger bevisningen ingen närmare bild av vad som rent faktiskt utspelade sig i lägenheten eller vilka som var där.

– Det kan inte uteslutas att hon har omkommit genom en olyckshändelse. Det kan inte heller uteslutas att det har rört sig om ett vådaskott. Tvärtom har i princip alla förhörspersoner som hörts på det temat berättat om en olyckshändelse och/eller ett vådaskott. Det kan inte heller uteslutas att någon annan än 21-åringen har orsakat hennes död och att han i en stressad situation har hjälpt den andre på något sätt. Det kan slutligen inte uteslutas att han över huvud taget inte har varit inblandad, säger Lisa Löfberg.

Sammantaget finns det alltså flera möjliga alternativa förklaringar och det går inte att dra några bestämda slutsatser om vilken inblandning i kvinnans död som den före detta pojkvännen kan ha haft. Det är därmed inte bevisat att han har gjort sig skyldig till det åtalade brottet (eller något annat brott som numera är preskriberat). Han ska därför frikännas.

Rätten är enig.