Säkerhetskontroll

Tingsrätten har sedan den 2 juli 2012 haft fast säkerhetskontroll. Kontrollerna sker för att begränsa risken för att det begås brott i tingsrättens lokaler. På så sätt räknar vi med att skapa en större trygghet för parter och andra som kommer till oss.

Beslut om säkerhetskontroll har fattats efter samråd med polismyndigheten. Kontrollerna genomförs av särskilt utbildade ordningsvakter. Den 1 juli 2019 trädde nya regler i kraft som syftar till att öka tryggheten i domstolens lokaler. De nya reglerna om säkerhetskontroll omfattar dem som har kallats att närvara vid en förhandling och övriga besökare till tingsrätten. Kontrollen omfattar inte domstolens anställda, nämndemän, polismän eller ordningsvakter som i tjänsten infinner sig i berörda lokaler. Kontrollen omfattar inte heller personer som är anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt och dem som ombesörjer transporten av dessa personer och inte heller advokater.

Vid kontrollerna används en metalldetektorbåge. Väskor röntgas eller genomsöks manuellt. Kontrollen går fortare ju färre föremål man har med sig, undvik därför att ta med större väskor.

När många människor samtidigt kommer till domstolen kan kontrollen medföra viss köbildning. Det är därför viktigt att ni kommer i god tid. Kom till tingsrätten senast 30 minuter innan, om ni inte har fått andra besked vid bokningen.

Inpasseringskontroll

Kamerabevakning

Delar av domstolsbyggnaden, invändigt och utvändigt, skyddas av övervakningskameror. Syftet med kamera-bevakningen är att förebygga så att inga oegentligheter sker i samband med domstolsförhandling med hänsyn till personal, parter, ombud eller andra som kan tänkas komma till domstolsbyggnaden. Kontaktperson gällande tingsrättens kamerabevakning är säkerhetschefen som är anträffbar på 040 – 35 30 00.

De nya lagändringarna ska stärka säkerheten och tryggheten för dem som vistas i domstolen. Domstolen får fler verktyg för att kunna genomföra sammanträden under ordnade och säkra former och så att förhörspersoner kan lämna sina uppgifter utan att känna sig störda, hotade eller utsatta för påtryckningar. Bland annat ska rädda och utsatta brottsoffer få större möjlighet att delta genom videokonferens. Part eller åhörare som utsätter en förhörsperson för påtryckningar ska kunna utvisas från rättssalen och i vissa fall kunna avvisas helt från domstolens lokaler. Några av reglerna kan få påverkan på journalisters arbetssätt. Det handlar om förbudet att fotografera in i rättssalen, och regleringen att all elektronisk utrustning som åhörare har med sig in i rättssalen ska vara avstängd. Det har sedan tidigare varit förbjudet att fotografera inne i rättssalen, nu utökas förbudet till att även gälla fotografering in i rättssalen och straffskalan för brott mot förbudet skärps. Elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild, och som åhörare har med sig i rättssalen, ska som huvudregel vara avstängd och undanstoppad. Sådan elektronisk utrustning kan exempelvis vara mobiltelefoner, surfplattor, datorer och smarta klockor. Utrustning som enbart kan ta upp ljud, till exempel diktafoner, får fortsatt användas. De nya reglerna ger dock rättens ordförande möjlighet att göra undantag från förbudet.

De nya reglerna om säkerhetskontroll omfattar dem som har kallats att närvara vid en förhandling och övriga besökare till tingsrätten. Kontrollen omfattar inte domstolens anställda, nämndemän, polismän eller ordningsvakter som i tjänsten infinner sig i berörda lokaler. Kontrollen omfattar inte heller personer som är anhållna, häktade eller intagna i kriminalvårdsanstalt och dem som ombesörjer transporten av dessa personer och inte heller advokater.

Uppdaterad
2019-03-21