Historia

Kort om tingsrättens historia

Malmö tingsrätt bildades 1971 i samband med att den nya enhetliga underrättsorganisationen i landet trädde i kraft genom den så kallade tingsrättsreformen, vilket innebar att häradsrätterna och rådhusrätterna omvandlades till tingsrätter. Malmö tingsrätts domsaga omfattade inledningsvis kommunerna Malmö, Burlöv, och Lomma, men från och med 12 december 2005 överfördes Lomma till Lunds tingsrätt medan Vellinge inkorporerades i Malmö tingsrätts domsaga.

Tingsrätten låg i rådhuset

Första gången ett rådhus i Malmö nämns i äldre skifter är år 1353. Det rådhuset låg direkt norr om S:t Petri kyrka, mellan kyrkogården och Adelgatan, där gamla riksbankshuset ligger idag.

Det nuvarande rådhuset byggdes mellan våren 1544 - hösten 1547, efter det att stortorget skapats 1538. Personen bakom dessa två händelser var borgmästare Jörgen Koch. Byggmästare och arkitekt var Peter Ipson murmäster. Den dömande verksamheten var sedan där fram till sommaren 2023.

Innan Malmö fick sina stadshus, det nuvarande i mitten av 80-talet, så var Malmös stads ledning inrymda i rådhuset på den tiden benämnd som magistraten. I rådhuset fanns på den tiden både den dömande verksamheten, häkte och stadsarkivet. De sistnämnda låg där Restaurang rådhuskällaren ligger idag. Rådhuskällaren har verksamhet sedan 1964.

Under tidens gång så har rådhuset byggts till och förändrats otaliga gånger.
Under kriget mot Ryssland 1808-1809, så omvandlades hela rådhuset till fältsjukhus, då större delen av inredningen och inventarierna förstördes.

Dagens rådhusfasad, mot stortorget, i holländsk renässansstil tillkom på 1860-talet och ersatte då en ny klassicistisk fasad från början av 1800-talet. Arkitekten Helgo Zettervall utformade en mycket fri tolkning av hur den ursprungliga fasaden kunde (eller kanske enligt Zettervall borde) ha sett ut.

Rådhuset Tingsrätten
Det gamla rådhuset och tillbyggnaden på baksidan där tingsrättens entré låg.

Nya domstolsbyggnaden

Den 26 juni 2023 flyttade tingsrätten in i en ny domstolsbyggnad bredvid centralstationen. Därmed slutade rådhuset ha dömande verksamhet efter 476 år.

Den nya byggnaden delar tingsrätten med Förvaltningsrätten i Malmö och Hyres- och arrendenämnden i Malmö.

Uppdaterad
2024-05-23