Historia

Kort om tingsrättens historia

Malmö tingsrätt bildades 1971 i samband med att den nya enhetliga underrättsorganisationen i landet trädde i kraft genom den så kallade tingsrättsreformen, vilket innebar att häradsrätterna och rådhusrätterna omvandlades till tingsrätter. Malmö tingsrätts domsaga omfattade inledningsvis kommunerna Malmö, Burlöv, och Lomma, men från och med 12 december 2005 överfördes Lomma till Lunds tingsrätt medan Vellinge inkorporerades i Malmö tingsrätts domsaga.

Lite historia om kvarteret där Malmö tingsrätt finns idag

Förstas gången ett rådhus i Malmö nämns i äldre skifter är år 1353. Det rådhuset låg direkt norr om S:t Petri kyrka, mellan kyrkogården och Adelgatan, där gamla riksbankshuset ligger idag.
Det nuvarande rådhuset byggdes mellan våren 1544 - hösten 1547, efter det att stortorget skapats 1538. Personen bakom dessa två händelser var borgmästare Jörgen Koch. Byggmästare och arkitekt var Peter Ipson murmäster. Sedan dess har den dömande verksamheten funnits på denna plats.
Innan Malmö fick sina stadshus, det nuvarande i mitten av 80-talet, så var Malmös stads ledning inrymda i rådhuset på den tiden benämnd som magistraten. I rådhuset fanns på den tiden både den dömande verskamheten, häkte och stadsarkivet. De sistnämnda låg där Restaurang rådhuskällaren ligger idag. Rådhuskällaren har verksamhet sedan 1964.

Under tidens gång så har rådhuset byggts till och förändrats otaliga gånger.
Under kriget mot Ryssland 1808-1809, så omvandlades hela rådhuset till fältsjukhus, då större delen av inredningen och inventarierna förstördes.

Dagens rådhusfasad, mot stortorget, i holländsk renässansstil tillkom på 1860-talet och ersatte då en ny klassicistisk fasad från början av 1800-talet. Arkitekten Helgo Zettervall utformade en mycket fri tolkning av hur den ursprungliga fasaden kunde (eller kanske enligt Zettervall borde) ha sett ut.
Interiören i den gamla rådhusdelen är utförd i början av 1900-talet, av de framstående dekorationsmålarna August och Edmund Stoltz samt Svante Thulin.
1958-60 kompletterades rådhuset med en modern tillbyggnad helt slutförd 1965, efter det att rådhusets flyglar mot sidogatorna till stor del rivits samt hela delen mot Kalendegatan rivits. Dessa delar av Rådhuset var ifrån 1700-talet och 1800-talet. Den nya tillbyggnaden är ritad av arkitekt Sture Kelfve och med fasadkonst i relief av konstnären Thure Thörn.
I denna tillbyggnad finns idag Malmö tingsrätt, samt i en liten del av rådhusets gamla del. Denna tillbyggnad blev invändigt ombyggd i mitten av 80-talet då säkerhetssalen tillkom, samt en större ombyggnad 2003 för att modernisera salar och kontorsutrymmen.

Rådhuset Tingsrätten

Medeltida källaren
Det är ett medeltida kryssvalv från 1400-talet, som i vår tid kallas för ”Krabbeska källaren” efter den danska släkten Krabbe. Valven är i gotisk still, likt många religiösa byggnader från denna tidsepok. Under medeltiden stod ett köpmanshus på platsen.

Under tidens gång så förändrades stadsbilden och övre delarna av byggnaden ändrades, revs, byggdes till. Fram till dess att den nya tingsrättsbyggnaden uppfördes 1958–1960, helt slutförd 1965, fanns på platsen ett tvåvåningshus från tidigt mitten av 1800-talet.
Den välkände Malmöprofilen Enar Bager återupptäckte medeltidsvalven i slutet av 1940 talet, när han höll på att dokumentera det gamla Malmö. När sedan planerna på att bygga det nuvarande tingshuset började förverkligas så lyckades Enar Bager med konststycket att få de beslutande att bevara valven för framtiden.

Kryptan i källaren
Uppdaterad
2021-04-20