Tingsrättens organisation

Malmö tingsrätt är en allmän domstol som handlägger brottmål, tvistemål, ärenden och konkurser. Tingsrätten är sjörättsdomstol med domkrets enligt sjölagen och domstol i tryckfrihetsmål, yttrandefrihetsmål och mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång m m i Skåne län.

Malmö tingsrätts domkrets omfattar Burlöv, Malmö och Vellinge kommuner. Malmö tingsrätt är sjörättsdomstol med domkrets enligt sjölagen och domstol i tryckfrihetsmål, yttrandefrihetsmål
och mål enligt lagen (2002:599) om grupprättegång
m. m. i Skåne län.

Malmö tingsrätt är organiserad i 4 målavdelningar samt en administrativ enhet och en serviceenhet. Avd. 1, 3 samt 4 handlägger både brottmål och tvistemål medan avd. 2 är en ren brottmålsavdelning.

Uppdaterad
2019-03-21