Beställ domar, beslut eller handlingar

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig.

Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Ibland kostar det att få ut handlingar. Det beror bland annat på beställningens omfattning och om handlingarna finns elektroniskt, behöver skannas eller kopieras. 

Om du vill vara anonym

Du som vill vara anonym när du beställer allmänna handlingar rekommenderas att besöka domstolen. Saknar du möjlighet att ta dig till domstolen kan du ta kontakt via telefon, eller via brev eller e-post om din adress inte avslöjar din identitet.

Du hämtar dina beställda handlingar på plats och betalar eventuell avgift kontant.

Här beställer du

Mer information

  

E-tjänst: Beställ domar och beslut

Krav för att använda e-tjänsten:

  • Målet ska vara avslutat
  • Du vet målnummer eller
  • Uppgifter om minst en part i målet

Beställ domar, beslut eller handlingar

Kopior av handlingar kan levereras på olika sätt. Kostnaden för kopior regleras i avgiftsförordningen (1992:191). Vanligtvis faktureras avgiften, men ibland skickas handlingarna mot postförskott. Du har alltid möjlighet att vid besök på domstolen ta del av allmänna handlingar avgiftsfritt.

För parter i ett mål är det avgiftsfritt att få ut ett exemplar av de flesta handlingar.

Beställningar av handlingar i avslutade mål och ärenden e-postas till

Vad kostar det?

E-post

För handlingar som finns lagrade digitalt, i målhanteringssytem och/eller i arkiv och som är möjliga och lämpliga att skickas via e-post, är de första nio filerna avgiftsfria och den tionde handlingen kostar 50 kronor och varje fil därefter kostar två kronor styck. 

För information som inte finns tillgängligt digitalt och behöver skannas in (t.ex. undertecknade domar) tas avgift ut om beställningen omfattar tio sidor eller mer. De första nio sidorna är gratis och den tionde sidan kostar 50 kronor och varje sida därefter kostar två kronor.

Papperskopior

Avgift tas ut om handlingen omfattar tio sidor eller mer. Vid utlämnande av de första nio sidorna tas ingen avgift och den tionde sidan kostar 50 kronor och sedan därutöver kostar varje sida två kronor.

CD/DVD

Avgift tas ut som för e-post plus tio kronor.

USB-minne

Avgift tas ut som för e-post plus inköpskostnaden för USB-minne.

Ljudfiler på CD/DVD

Avgift tas ut med 120 kronor.

Porto

Eventuell kostnad för porto och postförskott tillkommer.

Uppdaterad
2021-05-20