Mark- och miljödomstolen
vid Umeå tingsrätt

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt avgör miljömål, fastighetsmål, plan- och byggmål samt va-mål

Telefon, växel
090-17 21 00
Besöksadress
Tingshuset Nygatan 45, 903 30 Umeå
Postadress
Box 138, 901 04 Umeå
Mer kontaktinformation